Developing a Real-Time Data Acquisition System for Automatic Process Measurement

As the population aging is a global and unalterable trend, and the whole society is lacking of productive workforce to provide healthcare services, there is a pressure to develop smart services to support the elderly persons live a more independent life and improve the quality of open healthcare. This paper combines together the concepts of smart living environment and process management, we discuss a novel method called automatic process measurement that uses wireless technologies to collect process data for process mining and process analysis. Continue reading

Model for the Benefit Analysis of ICT

The ratio between success and failure in ICT projects suggests a need for improved understanding of the ICT implementations. New methods to evaluate the ICT projects are sought. While process modeling has been under way in organizations for decades, this paper presents a new approach to analyzing benefits based on the introduction of ICT services. Continue reading

Augmented Processes: A Case Study in Healthcare

A fundamental transformation of services is underway. The public and private services are recognized as the new source of productivity growth and dynamism in economy. Modern economies are soon 90% based on services. Information and Communication technologies (ICT) are a key factor in this development. We explore how ICT can be used to improve healthcare processes by using the research framework of the Value Creation in Smart Living Environment for Senior Citizen (VESC) project. Continue reading

ICT:n lupaukset ja karikot terveydenhoidossa

Terveydenhuolto on alue, jossa sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet että ongelmat näyttäytyvät selvemmin kuin juuri missään muualla yhteiskunnassa. Terveydenhuollossa liikkuu valtaisa määrä tietoa: koko hoitoprosessin keskeinen piirre on informaation ja datan tuottaminen, käsittely, siirtäminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa. Uusi teknologia on muuttanut terveydenhuollon prosesseja, mutta osoittautunut myös merkittäväksi terveydenhuollon kustannuksia nostavaksi tekijäksi. Continue reading

Selviytymistä vai suorituskykyä: Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta

Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta -seminaari pidettiin 3.9.2012. Seminaarin tarkoituksena oli tarjota toimija- ja ammattiryhmärajat ylittävä foorumi tärkeälle aiheelle: miten terveydenhuolto voi selvitä nykyhaasteistaan. Tästä on ladattavissa seminaarissa pidetyt puheenvuorot. Continue reading

Kustannusten, laadun ja saatavuuden tasapainottaminen terveydenhuollossa – USA:n suuntauksia

Kaikkialla maailmassa mietitään, miten terveydenhuolto tulisi organisoida niin, että se olisi samanaikaisesti tehokasta ja kustannustasoltaan kestävällä pohjalla. Terveydenhuollon kustannusten, laadun ja saatavuuden tasapainottaminen on myös keskeinen keskustelunaihe Yhdysvalloissa. Professori Joel Shalowitz Northwestern Universitystä kertoi, millaisia muutoksia maan terveydenhuollossa on meneillään. Hän tarkasteli Yhdysvaltain terveydenhuollon tilaa kustannusten, laadun, saatavuuden ja organisoinnin näkökulmista. Continue reading