Real-time wireless acquisition of process data

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan automaattista työprosessien mittaamista käyttäen hyväksi tiedonlouhintaa. Mittaustieto kerätään reaaliajassa Bluetooth-antureista ja saatu lokitieto analysoidaan. Automaattisella mittausjärjestelmällä voidaan seurata esimerkiksi vanhusten päivittäistä dataa sekä terveydenhuoltohenkilöstön prosessidataa avohoidossa. Samoin kaupan ja logistiikan prosesseja voidaan mitata järjestelmää käyttäen. Mitattua dataa voidaan käyttää prosessien analysointiin ja mallinnukseen.

Asiasanat: Reaaliaikainen datan keräys, automaattinen prosessien mittaus, tiedon louhinta prosesseista, Bluetooth

Zhang, Y., Real-time wireless acquisition of process data. ETLA DP 1250, 2011, 1-56.

Tutkimus on ladattavissa täältä.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*