3VPM-menetelmän käyttö prosessien optimoinnissa

Mihin prosessin osaan tarvitaan lisää työpanosta, mistä sitä voi vähentää? Milloin prosessin kustannukset ovat optimaalisia? Kannattaako prosessissa painottaa kiinteitä vai muuttuvia kustannuksia? Miten erilaiset tekniset ratkaisut tai toimintatapojen muutokset vaikuttavat prosessin laatuun? Continue reading

ICT tietotyön tukena

Kuinka ICT voi parantaa tietotyön tuottavuutta?

Tietotyön merkittävyys kasvaa jatkuvasti, mutta sen tuottavuuden mittaaminen on erityisen haastavaa. Tietotekniikkaan ja informaatiojärjestelmiin laitetaan suuria summia rahaa. Kuitenkin IT-investointien pohjalla on yleensä enemmänkin uskomus niiden hyötyihin kuin yritykset mitata hyötyjä. Continue reading

E-Services and Productivity

Services are presently recognized as a source of productivity growth and dynamism in the economy. However, in the public sector, these productivity improvements enabled by services are not easy to recognize. On the contrary, negative productivity effects related to Information and Communication Technologies (ICT) investments have been reported. In this paper, we first consider how ICT changes services and how the productivity effects of these changes can be evaluated. Then, we analyze two cases, the Finnish Tax Administration and the Helsinki Central University Hospital Stroke Unit, and draw conclusions about the ICT investments and productivity. Continue reading