ICT:n lupaukset ja karikot terveydenhoidossa

Terveydenhuolto on alue, jossa sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet että ongelmat näyttäytyvät selvemmin kuin juuri missään muualla yhteiskunnassa. Terveydenhuollossa liikkuu valtaisa määrä tietoa: koko hoitoprosessin keskeinen piirre on informaation ja datan tuottaminen, käsittely, siirtäminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa. Uusi teknologia on muuttanut terveydenhuollon prosesseja, mutta osoittautunut myös merkittäväksi terveydenhuollon kustannuksia nostavaksi tekijäksi. Sen seurauksena paineet tuottavuuden lisäämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen kasvavat edelleen. Tässä luvussa kuvaamme ICT:n haasteita terveydenhuollossa ja terveydenhuollon arkea ICT:n kanssa sekä pohdimme, miten ICT:tä tulisi terveydenhuollossa käyttää.

Kauhanen, Antti, Kulvik, Martti, Kulvik, Silja, Maijanen, Sirpa, Martikainen, Olli ja Ranta Paula (2012). ICT:n lupaukset ja karikot terveydenhoidossa. Teoksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa (sivut 57–82). Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B254).

Koko kirja on ladattavissa täältä.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*