Työntekijät ja tuottavuus

Selviytymistä vai suorituskykyä -seminaarissa 3.9.2012 tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen ETLAsta, tutkimusprofessori Kiti Muller Työterveyslaitokselta ja erikoislääkäri Kirsi Rantanen Neurologian klinikasta HUS:sta pohtivat henkilöstön roolia ja merkitystä terveydenhuollon tuottavuudessa.

Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen painotti “Työntekijät ja tuottavuus terveydenhuollossa” -puheenvuorossaan, että tuottavuutta syntyy muustakin kuin resurssien leikkaamisesta. Henkilöstö kannattaa ottaa mukaan tuottavuuden parantamiseen, sillä he tuntevat prosessin parhaiten. Henkilöstön kehitysideat voivat nostaa tuottavuutta, ja ovat usein halpoja ja helppoja toteuttaa. Kauhanen nosti esille myös älypuhelinten kasvavan merkityksen työn kehittämisessä sekä esitteli 3VPM-mallinnusmenetelmää. Antti Kauhasen kalvot (lataa tästä 57 kb) ovat katsottavissa tästä:
[meteor_slideshow slideshow=”tuot_kauhanen”]

Tutkimusprofessori Kiti Müller puolestaan puhui “Hyvinvointia työstä, työstä hyvinvointia” -esityksessään mm. henkilöstön kuormituksen vaikutuksesta työkykyyn. Laadukas terveydenhuolto perustuu ajatteleviin ja osaaviin ihmisiin, jotka voivat hyvin. Kuormittava työ ja jatkuvat keskeytykset heikentävät työkykyä ja muistia ja aiheuttavat uupumista. Hyvinvoiva henkilökunta pystyy tuottamaan parempia palveluita. Toimintaa kehittämällä voidaan vähentää päällekkäistä tekemistä, ”sähläystä” ja keskeytyksiä. Hyvin ja yhdessä suunniteltu työ edistää sekä henkilöstön hyvinvointia, että hyvää hoitoa. Kiti Müllerin kalvot (lataa tästä 786 kb) ovat katsottavissa tästä:
[meteor_slideshow slideshow=”tuot_muller”]

 

Erikoislääkäri Kirsi Rantanen keskittyi “TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) HYKS-alueen hoitoketjun kehittämishanke, AVH-pilotti” -puheenvuorossaan terveydenhuollon kehityshankkeisiin. Usein kehityshankkeiden vaikuttavuus jää lopulta pieneksi. Hankkeiden tuotos on usein paksu ja raskas loppuraportti, jonka käytännön vaikutukset ovat vaatimattomia. Kehitystyö tapahtuu usein oman työn ohessa, eikä sille ole allokoitu erillistä aikaa. Rahoituskysymykset ovat usein auki. Projekteissa on mukana useita toimijoita ja suuria kokouksia on paljon. Lisäksi samanaikaisesti voi olla meneillään monia samansisältöisiä projekteja. Rantanen kertoo myös muutamista onnistuneita kehityshankkeista. Kirsi Rantasen kalvot (lataa tästä 933 kb) ovat katsottavissa tästä:
[meteor_slideshow slideshow=”tuot_rantanen”]

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*