Miten parantaisin terveydenhuollon suorituskykyä

Terveydenhuollon tuottavuus ja toimintakyky mietityttävät laajasti varsinkin nyt, kun rajalliset resurssit ovat yhä suurempi haaste. Selviytymistä vai suorituskykyä -seminaarissa 3.9.2012 kansanedustaja ja HUS hallituksen jäsen Sanna Lauslahti, IT-kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS:sta, professori Joel Shalowitz Kellogg School of Managementista Yhdysvalloista, tutkimusprofessori Kiti Müller Työterveyslaitokselta ja erikoislääkäri Kirsi Rantanen Neurologian klinikalta HUS:sta pohtivat, miten he parantaisivat omasta näkökulmastaan terveydenhuollon suorituskykyä tulevaisuudessa. Vaikka terveydenhuollon haasteet ovat suuret, löydettiin tunnin keskustelussa useita keinoja lisätä terveydenhuollon suorituskykyä.

Arkeen sujuvuutta. Sujuvat ja nopeat tietojärjestelmät koettiin merkittävimmäksi terveydenhuollon suorituskykyä parantavaksi asiaksi. Myös lainsäädännön kehittäminen toimintaa tukevaksi ja arjessa toimivaksi on tärkeää. Työyhteisöissä johtamistapa vaikuttaa suuresti tuottavuuteen, samoin se, millaiseksi päätöksentekoon liittyvä organisaatioissa byrokratia rakennetaan. Kaikilla tasoilla tulisi miettiä ensin, miten työtä kehitetään, ja sitten, millä keinoilla ja työkaluilla (kuten ICT) sitä vietäisiin parhaiten eteenpäin.

Samassa veneessä. Terveydenhuollossa on useita rajapintoja, joiden ylittäminen on haasteellista. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön parantaminen helpottuu paitsi teknisillä ratkaisuilla, myös avoimella keskustelulla. Meillä on jo hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yhteisellä keskustelulla ja yhdessä löydetyllä tahtotilalla on saatu lisättyä terveydenhuollon suorituskykyä. Ammattiryhmien kesken toivottiin myös avointa ja toisia kunnioittavaa keskustelua. Miettimällä yhdessä uusia tai toisenlaisia työnjakoja ja tapoja tehdä asiat, voidaan saavuttaa tilanne, jossa kaikki työt saadaan tehtyä ja samalla kaikki voivat paremmin työssään. Olennaista on, että terveydenhuollossa kokonaisuutena ja jokaisessa organisaatiossa ja yksikössä on selkeät yhteiset tavoitteet ja niitä tukevat kannustimet.

Pilvessä tai tikulla. Julkisen sektorin tietojärjestelmien kehittäminen on vain osaratkaisu – asiakkaiden tietoja löytyy myös muiden terveydenhuoltoalan toimijoiden järjestelmistä. Jo lähitulevaisuudessa terveyteen liittyvän datan määrä tulee kasvamaan rajusti kiitos kehittyvien mittauslaitteiden, kuten esim. älypatjojen, älykkäiden kotien ja mobiilisovellutusten. On tärkeää ratkaista, miten nykyinen ja uusi teknologia jalostetaan järkevästi käyttöön ja millaisilla bisnesmalleilla toimitaan. Yhtenä vaihtoehtona huolehtia siitä, että terveydenhuollolla on käytettävissä kaikki tarvittava tieto, nähtiin, että asiakkaat itse vapaaehtoisesti kokoavat omat terveystietonsa yhteen paikkaan. Nyt jo on mahdollista saada omat tiedot tikulle tai rompulle. Kansallisesti yhteinen pilvipalveluna toteutettava potilasportaali voisi olla toinen ratkaisu olettaen, että tietosuoja on riittävällä tasolla.

Työryhmämme koostamista paneelikeskustelun kalvoista muistiinpanoilla (909 kb) voit katsoa tarkemmin esille nousseita ajatuksia:

[meteor_slideshow slideshow=”paneelikeskustelu”]

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*