Subscribe to RSS

Category Archives: Julkaisut

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -julkaisut ja niihin liittyvät artikkelit

Saksan työttömyysihme

Vuoden 2012 ensimmäinen Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -raportti on ilmestynyt: Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2012 Antti Kauhanen: Saksan työttömyysihme Saksan työttömyydessä oli kolme merkittävää piirrettä 2000-luvulle tultaessa. Ensiksi, työttömyyden taso oli korkea ja kasvoi jatkuvasti. Toiseksi, pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli huomattavan suuri, korkeimpia Euroopassa. Kolmanneksi, työttömyys oli painottunut yli 55-vuotiaisiin. Vuodesta 2005 alkaen työttömyys […]

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan kolmas julkaisu on ilmestynyt: Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011 Mari Kangasniemi ja Antti Kauhanen: Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot Merkittävä osa sukupuolten palkkaerosta johtuu työmarkkinoiden eriytymisestä sukupuolen mukaan. Miehet ja naiset työskentelevät talouden eri sektoreilla, eri ammateissa, eri yrityksissä ja eri tehtävissä. Ansiot ja niiden kehitys riippuvat voimakkaasti näistä […]

Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan toinen julkaisu on ilmestynyt: Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 2/2011 Antti Kauhanen ja Sami Napari: Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio Suomalaista yhteiskunnallista keskustelua miesten ja naisten välisestä palkkatasa-arvosta leimaa hokema “naisten euro on 80 senttiä”. Tällä viitataan havaintoon, jonka mukaan sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero on sitkeästi vuodesta toiseen 20 prosenttia. Valitettavan usein […]

Luova tuho ei tuhoa työtyytyväisyyttä

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan ensimmäinen julkaisu on juuri ilmestynyt: Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2011 Edvard Johansson: Luova tuho ei tuhoa työtyytyväisyyttä Talouspolitiikan avulla on mahdollista nopeuttaa tuottavuuden kasvuvauhtia. Tämäntyyppisen politiikan yhtenä sivuvaikutuksena on työmarkkinaturbulenssin, eli luovan tuhon nopeutuminen. Luovan tuhon nopeutuminen voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin suuremman epävarmuuden ja nopeamman työtahdin kautta. Uudessa empiirisessä […]