Subscribe to RSS

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa sulautettu Etla muistiot -sarjaan

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarja on sulautettu uuteen Etla muistiot -sarjaan.

 

Saksan työttömyysihme

Vuoden 2012 ensimmäinen Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -raportti on ilmestynyt:

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2012
Antti Kauhanen: Saksan työttömyysihme

Saksan työttömyydessä oli kolme merkittävää piirrettä 2000-luvulle tultaessa. Ensiksi, työttömyyden taso oli korkea ja kasvoi jatkuvasti. Toiseksi, pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli huomattavan suuri, korkeimpia Euroopassa. Kolmanneksi, työttömyys oli painottunut yli 55-vuotiaisiin.

Vuodesta 2005 alkaen työttömyys on jatkuvasti vähentynyt, lukuun ottamatta pientä nousua vuoden 2009 talouskriisin aikoihin. Miksi työttömyys kääntyi laskuun? Mikä rooli oli poliittisilla päätöksillä ja mikä työmarkkinoiden muutoksilla? Millaisia työpaikkoja Saksaan on syntynyt? Onko työttömyyden lasku saavutettu työntekijöiden asemaa heikentämällä? Nämä kysymykset ovat herättäneet kiinnostusta Suomessakin, mutta keskustelu on ollut melko yksipuolista. Vastauksia näihin kysymyksiin on etsitty myös muutamissa viimeaikaisissa tutkimuksissa, joiden löydöksiä esitellään tässä raportissa tiivistetysti.

Lue koko raportti tästä

 

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan kolmas julkaisu on ilmestynyt:

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011
Mari Kangasniemi ja Antti Kauhanen: Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot

Merkittävä osa sukupuolten palkkaerosta johtuu työmarkkinoiden eriytymisestä sukupuolen mukaan. Miehet ja naiset työskentelevät talouden eri sektoreilla, eri ammateissa, eri yrityksissä ja eri tehtävissä. Ansiot ja niiden kehitys riippuvat voimakkaasti näistä tekijöistä. Eriytyminen niiden suhteen on oleellinen tekijä sukupuolten välisten palkkaerojen synnyssä.

Lue koko raportti tästä

 

Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan toinen julkaisu on ilmestynyt:

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 2/2011
Antti Kauhanen ja Sami Napari: Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio

Suomalaista yhteiskunnallista keskustelua miesten ja naisten välisestä palkkatasa-arvosta leimaa hokema “naisten euro on 80 senttiä”. Tällä viitataan havaintoon, jonka mukaan sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero on sitkeästi vuodesta toiseen 20 prosenttia. Valitettavan usein tämä tulos tulkitaan siten, että naisille maksettaisiin samasta työstä 20 prosenttia vähemmän kuin miehille. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tekijöitä tuon 20 prosentin keskimääräisen sukupuolten välisen palkkaeron taustalla. Olemassa olevan tutkimustiedon valossa miesten ja naisten valikoituminen eri tehtäviin on keskeisin sukupuolten palkkaeroihin vaikuttava tekijä. Syitä valikoitumiselle ei kuitenkaan toistaiseksi täysin ymmärretä.

Lue koko raportti tästä

Luova tuho ei tuhoa työtyytyväisyyttä

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan ensimmäinen julkaisu on juuri ilmestynyt:

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2011
Edvard Johansson: Luova tuho ei tuhoa työtyytyväisyyttä

Talouspolitiikan avulla on mahdollista nopeuttaa tuottavuuden kasvuvauhtia. Tämäntyyppisen politiikan yhtenä sivuvaikutuksena on työmarkkinaturbulenssin, eli luovan tuhon nopeutuminen. Luovan tuhon nopeutuminen voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin suuremman epävarmuuden ja nopeamman työtahdin kautta. Uudessa empiirisessä tutkimusprojektissa näytetään kyselydatan ja rekisteridatan yhdistelmää käyttäen, että luovan tuhon ja työtyytyväisyydellä mitatun työntekijöiden hyvinvoinnin välillä ei ole yhteyttä. Tämä tulos tarkoittaa, että tuottavuuskasvua nopeuttavaa talouspolitiikkaa vastustaville argumenteille tulisi antaa vähemmän painoa.

Lue koko julkaisu tästä

Ensimmäinen julkaisu tammikuussa

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan ensimmäinen julkaisu ilmestyy tammikuussa 2011. Tiedon uudesta julkaisusta saat seuraamalla näitä nettisivuja tai tilaamalla uutiskirjeemme.

Etlalta uusi julkaisusarja

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa on Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen uusi julkaisusarja. Se on suunnattu laajemmalle yleisölle, ja siinä esitellään uusia tutkimusaiheita,  kerrotaan kootusti jo päättyneistä tutkimuksista sekä kommentoidaan ajankohtaisia asioita tutkimuslähtöisesti.