Subscribe to RSS

Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarjan toinen julkaisu on ilmestynyt:

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 2/2011
Antti Kauhanen ja Sami Napari: Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio

Suomalaista yhteiskunnallista keskustelua miesten ja naisten välisestä palkkatasa-arvosta leimaa hokema “naisten euro on 80 senttiä”. Tällä viitataan havaintoon, jonka mukaan sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero on sitkeästi vuodesta toiseen 20 prosenttia. Valitettavan usein tämä tulos tulkitaan siten, että naisille maksettaisiin samasta työstä 20 prosenttia vähemmän kuin miehille. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tekijöitä tuon 20 prosentin keskimääräisen sukupuolten välisen palkkaeron taustalla. Olemassa olevan tutkimustiedon valossa miesten ja naisten valikoituminen eri tehtäviin on keskeisin sukupuolten palkkaeroihin vaikuttava tekijä. Syitä valikoitumiselle ei kuitenkaan toistaiseksi täysin ymmärretä.

Lue koko raportti tästä