Subscribe to RSS

Saksan työttömyysihme

Vuoden 2012 ensimmäinen Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -raportti on ilmestynyt:

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2012
Antti Kauhanen: Saksan työttömyysihme

Saksan työttömyydessä oli kolme merkittävää piirrettä 2000-luvulle tultaessa. Ensiksi, työttömyyden taso oli korkea ja kasvoi jatkuvasti. Toiseksi, pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli huomattavan suuri, korkeimpia Euroopassa. Kolmanneksi, työttömyys oli painottunut yli 55-vuotiaisiin.

Vuodesta 2005 alkaen työttömyys on jatkuvasti vähentynyt, lukuun ottamatta pientä nousua vuoden 2009 talouskriisin aikoihin. Miksi työttömyys kääntyi laskuun? Mikä rooli oli poliittisilla päätöksillä ja mikä työmarkkinoiden muutoksilla? Millaisia työpaikkoja Saksaan on syntynyt? Onko työttömyyden lasku saavutettu työntekijöiden asemaa heikentämällä? Nämä kysymykset ovat herättäneet kiinnostusta Suomessakin, mutta keskustelu on ollut melko yksipuolista. Vastauksia näihin kysymyksiin on etsitty myös muutamissa viimeaikaisissa tutkimuksissa, joiden löydöksiä esitellään tässä raportissa tiivistetysti.

Lue koko raportti tästä